(Takabur bahut barha gunah hy ) Special Aitekaf Series 1 April 2024